Pågående samtal i de sista 15 minutes
Tid Anrop Grupp
Talgrupper
Kontroller
BPF
bas
Mitten
Diskant
ljudnivå
Spektrum